Порака за нас


  Контакт детали

  Адреса:
  Бул. 1ви Мај Бр. 1, Битола

  Телефон во канцеларија:
  +389 47 50 50 50

  Телефон во канцеларија 2:
  +389 75 32 45 66

  Телефон за дефект на светилки:
  +389 76 20 50 50

  Телефон за итни интервенции 24/7:
  +389 77 90 07 98

  Телефон - Стефан:
  +389 78 81 30 30

  Емаил:
  snservicebitola@gmail.com

  Емаил:
  kontakt@sn-service.mk